sdílet

Rozcestník akademických titulů

Pojem 'nejnižší titul' může být trochu zavádějící, protože každý akademický titul je cenný a otevírá jiné dveře v kariérním životě. V České republice začínáme s bakalářským titulem (Bc.), který získáte po tříletém studiu na vysoké škole. Přestože je často vnímán jako vstupní stupeň do světa vysokoškolského vzdělání, má svou hodnotu a aplikaci v mnoha oborech.

Ten, kdo se rozhodne pokračovat ve studiích, může po dvou dalších letech získat magisterský titul (Mgr. nebo Ing.), který je považován za pokročilejší a otevírá dveře k profesním rolím s vyšší odborností a specialistickými znalostmi. Magisterské studium často obsahuje výzkumnou komponentu, která se může stát základem pro další akademickou činnost.

Dalším stupněm je doktorandské studium, po jehož dokončení získáte titul Ph.D. nebo v některých oborech Dr. Tento vědecký titul už není pouze o aplikovaných znalostech, ale vyžaduje od studentů značnou měrou samostatný výzkum a přispění k rozvoji daného oboru. Doktorandské studium může trvat tři až pět let a je spojeno s přípravou disertační práce, což je originální vědecké dílo schopné obstát v mezinárodním měřítku.

Ve světě vzdělání jsou i další vědecké tituly, jako je docent a profesor, ale tyto už nejsou považovány za běžné studijní stupně, ale skrather za akademické hodnosti získávané na základě vědecké a pedagogické práce a významného přínosu danému oboru.

Začínáme s bakalářem

Většina studentů v České republice začíná svou akademickou dráhu získáním bakalářského titulu.studium na bakalářské úrovni poskytuje solidní základ, praktické dovednosti a teoretické poznatky potřebné pro začátek profesní kariéry. SPECIAL_CHAR_HTML_STARTh3SPECIAL_CHAR_HTML_ENDHodnota bakalářského tituluSPECIAL_CHAR_HTML_START/h3SPECIAL_CHAR_HTML_END

Univerzita a její studenti

 • Učíme se znovu: Cesta k magisterskému titulu a co to obnáší
 • Propojení teorie s praxí: Důležitost praxe a stáží během studia
 • Co můžete očekávat od bakalářského studia? Rozvrh, zkoušky a komplexní práce

Totéž platí pro zaměstnavatele.

Vyšší a víc: Magisterské vzdělání

Je přáním i ambici mnohých studentů získat po bakalářském titulu také titul magisterský. je to logický krok pro hlubší pochopení oboru

 • Ocení ho
 • je to výzva
 • Akademiní a pracovní podmínky pro magistry

K tomu, aby dokázali překonat překážky

Doktorske cesty: Na prahu Ph.D.

Být doktorandem znamená být na cestě k získání titulu Ph.D., což je jedna z nejprestižnějších akademických hodností.

 • Druhy úkolů
 • Získání zkušeností

Je to cesta dlouhodobého osobního i profesního vývoje

Odkud a kam: Perspektivy po získání akademického titulu

Po absolvování vysoké školy a získání určitého akademického titulu se nabízí množství cest.

 • Kariéra v akademii
 • je to jení jediná volba
 • Možnosti a výhody zaměstnání pro různé akademické tituly

Možnosti jsou téměř neomezené

Časté otázky a mýty

Na cestě za titulem se můžeme setkat s různými mýty a policujeme

 • Je bakalářský titul dost dobrý?
 • je třeba jít po magistru?
 • Ph.D. a realita trhu práce

Každý má svoji cestu