sdílet

Úvod

Vítejte na webových stránkách Delta Klinika, které jsou provozovány Lukášem Humlem, se sídlem Mendelovo náměstí 1, 603 00 Brno, Česká republika (dále jen 'poskytovatel'). Tímto dokumentem (dále jen 'Podmínky užívání') vás chceme informovat o pravidlech, která se vztahují na užívání našich internetových stránek umístěných na adrese nemocnicedelta.cz. Právní vztah mezi vámi a poskytovatelem vzniká vstupem na webové stránky nebo využitím jakýchkoli informací či služeb, které jsou na těchto stránkách poskytovány. Veškeré informace a služby poskytované prostřednictvím webu jsou chráněny autorskými právy poskytovatele či třetích osob. Užívání těchto stránek je přístupné každému bez omezení věku či jiných faktorů pod podmínkou, že tímto jednáním nedochází k porušení platných zákonů České republiky či těchto Podmínek užívání.

Využití obsahu

Zveřejněný obsah na stránkách Delta Klinika je určen k osobnímu použití návštěvníků webu. Kopírování, šíření, vysílání, prezentace nebo jiné šíření obsahu stránek, a to jakýmkoli způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nedovoleno. Návštěvníci webu mohou obsah stránek využívat výhradně pro soukromé nebo vzdělávací účely, a to za předpokladu, že tyto aktivity nejsou v rozporu s platnými právními předpisy a nezpůsobují poskytovateli či třetím osobám žádnou újmu. Veškeré informace poskytované na těchto stránkách jsou průběžně aktualizovány s maximální možnou pečlivostí, avšak poskytovatel nezaručuje jejich úplnost, přesnost ani aktuálnost. Použití obsahu stránek a informací z nich je výhradně na vlastní riziko návštěvníka.

Ochrana osobních údajů

Poskytovatel dbá na ochranu osobních údajů v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Veškeré osobní údaje získané od návštěvníků webu jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s příslušnou legislativou. Poskytovatel se zavazuje nezneužívat osobní údaje uživatelů a nešířit je bez jejich souhlasu třetím osobám. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů je dostupných ve zvláštní sekci našich internetových stránek věnované ochraně osobních údajů.

Odpovědnost a omezení používání

Poskytovatel neručí za žádné přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku užívání informací nebo služeb poskytovaných na webu nemocnicedelta.cz. Poskytovatel dále upozorňuje, že veškerý obsah webu má informativní charakter a nesmí být brán jako náhrada za profesionální lékařskou konzultaci nebo léčbu. Uživatelé by měli vždy vyhledat odbornou lékařskou pomoc v případě potřeby. Poskytovatel se zavazuje udržovat obsah a fungování webu v nejlepším možném stavu, avšak z různých důvodů může dojít k dočasnému omezení přístupu k webu nebo jeho jednotlivým částem.

Kontaktní informace

V případě dotazů, připomínek nebo stížností týkajících se našich Podmínek užívání nebo webových stránek můžete kontaktovat provozovatele ve formě elektronické pošty na adrese [email protected]. Pro písemnou korespondenci využijte poštovní adresu: Lukáš Huml, Mendelovo náměstí 1, 603 00 Brno, Česká republika. Poskytovatel se zavazuje odpovídat na veškerou korespondenci v co nejkratší možné době.