sdílet

Úvod

V Delta Klinika si vážíme důvěry našich návštěvníků a klientů a zavazujeme se chránit jejich osobní údaje. Tento dokument Zásad ochrany osobních údajů ('Zásady') popisuje typy informací, které můžeme shromažďovat při vaší návštěvě našeho webu, a vysvětluje, jak tyto informace používáme, ochraňujeme a poskytujeme. Náš přístup k zpracování osobních údajů je transparentní a v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Shromažďování osobních údajů

Při návštěvě našeho webu nemocnicedelta.cz mohou být shromažďovány různé druhy informací. Tyto informace mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na, vaše jméno, kontaktní údaje, informace o vašem zdravotním stavu, využívané lékařské služby a návštěvy na našich stránkách. Informace mohou být shromažďovány prostřednictvím formulářů na našich stránkách, e-mailové komunikace, telefonických hovorů nebo přímé interakce. V této sekci vysvětlujeme, jaké údaje shromažďujeme a jak jsou použity pro zlepšení služeb a poskytování personalizované péče.

Využití osobních údajů

Osobní údaje shromážděné na nemocnicedelta.cz jsou využívány pro několik účelů. Hlavním účelem je poskytování kvalitní zdravotní péče, řízení vaší léčby a komunikace s vámi. Vaše data jsou také používána pro interní statistické a výzkumné účely, které nám pomáhají pochopit potřeby našich pacientů a zlepšit naše služby. Vždy zpracováváme vaše údaje s maximální možnou diskrecí a v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy.

Sdílení a ochrana osobních údajů

S vámi shromážděnými osobními údaji zacházíme s nejvyšší opatrností a v souladu s právními předpisy ochraňujeme vaše údaje před neoprávněným přístupem, zneužitím, ztrátou nebo zničením. Vaše údaje mohou být ve výjimečných případech sdíleny s třetími stranami, jako jsou naši partneři v oblasti zdravotní péče nebo úřady veřejné správy, ale vždy pouze ve vymezeném rozsahu a za striktního dodržení příslušných právních norem.

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu, smazání nebo omezení zpracování, a také právo vzít zpět svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Tyto Zásady blíže vysvětlují, jak můžete svá práva uplatňovat a koho kontaktovat v případě otázek.

Kontaktní informace

V případě, že máte jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit na nás prostřednictvím e-mailové adresy [email protected] nebo poštovní adresou Lukáš Huml, Mendelovo náměstí 1, 603 00 Brno, Česká republika. Jsme tu, abychom vám poskytli veškeré potřebné informace a zodpověděli vaše dotazy ohledně ochrany vašich osobních údajů.