Dlouhá cesta za titulem doktora: Průvodce studiem v České republice
pro, 31 2023

Dlouhá cesta za titulem doktora: Průvodce studiem v České republice

Studium na doktora představuje náročnou etapu akademické kariéry. Článek seznamuje čtenáře s délkou a strukturou doktorského studia v České republice, popisuje jednotlivé fáze od přijímacího řízení po obhajobu disertační práce a poskytuje užitečné informace o tom, co vše studium obnáší a jaké možnosti nabízí.
Akademické tituly a stupně vzdělání: od bakaláře po doktora
pro, 24 2023

Akademické tituly a stupně vzdělání: od bakaláře po doktora

Akademické tituly jsou důležitou součástí profesního rozvoje a kariéry mnoha lidí. Tento článek se zabývá různými stupni akademických titulů, jejich významem a strukturou v akademickém světě České republiky. Zúčastníme se cesty od bakalářského titulu až po doktorský titul, s přehledem požadavků a výhod spojených s každým stupněm vzdělání.